EZI Home
EZI Software


EZi Software


 

EZi Software

Dobrodošli na spletni strani skupine EZI Software
Pred Vami se nahaja spletna stran skupine EZI Software.

Priporočamo, da si pot do naše spletne strani shranite med
.

Nekaj naših projektov:


V nadaljevanju sledijo navedbe področij programiranja na katerih ima skupina EZI Software dolgoletne izkušnje.
Specializirani smo na prodočju:
 • Spletnih predstavitev
  • Macromedia Flash
  • HTML5 HTML DHTML AJAX
  • JavaScript
  • ASP / PHP / PERL / JSP / ISAPI / IIS Filtri

 • Podatkovnih baz
  • Access
  • MSSQL
  • MySQL
  • PostgreSQL
  • SQLite
  • Oracle
  • DB2

 • Kriptografijski algoritmi za enkripcijo in podpisovanje dokumentov
  • Sinhroni kriptografski algoritmi
  • Asinhroni kriptografski algoritmi
  • Hash algoritmi

 • Internetni protokoli
  • HTTP
  • HTTPS
  • LDAP
  • FTP
  • MAIL (POP/IMAP/SMTP)
  • IRC

 • MS Windows tehnologije
  • MFC
  • ActiveX
  • Service
  • WebService
  • COM / COM+
  • WCF
  • WPF

 • Programski jeziki
  • C / C++
  • C#
  • Pascal / Delphi
  • Assembler
  • Java / JSP
  • JavaScript
  • ASP / VBScript
  • PHP
  • Perl
  • Python
  • LUA

 • Programerska orodja
  • MS Visual Studio 6.0
  • MS Visual Studio .NET
  • Sharp Develop
  • Borland Delphi / Kylix / Lazarus
  • Blodshev Dev-Cpp
  • Monodevelop
  • Code::Blocks
  • KDevelop
  • Eclipse

 • UML projektiranje projektov
  • Diagram primerov uporabe (use case diagram)
  • Paketni diagram (Package diagram)
  • Diagram zaporedja (Sequence diagram)
  • Diagram sodelovanja (Collaboration diagram)
  • Razredni diagram (Class diagram)
  • Diagram stanj (Statechart diagram)
  • Diagram aktivnosti (Activity diagram)
  • Diagram gradnikov (Component diagram)
  • Diagram postavitve (Deployment diagram)

 • Spletno gostovanje / Administracija
  • Domenski strežniki (named)
  • Mail strežniki (postfix / qmail)
  • Certificate Authority (OpenSSL)
  • Web strežniki (Windows IIS / Apache / NGINX)
  • LDAP strežniki

 • Operacijski sistemi / Platforme
  • OpenBSD
  • CentOS
  • Debian
  • Ubuntu
  • MS Windows
  • Windows Mobile
  • Android
Priporočamo
  Priporočamo ogled nekaterih naših projektov.
Dodatne informacije


Copyright © 1991-2024 EZi Software. All rights reserved.