EZI Home
Plačilni nalog


EZI Software / Projekti / Plačilni nalog / Spremembe


 

Evidenca sprememb programa Plačilni Nalog

2007 Februar 1 (4.0.0)
 • Nova različica programa Plačilni Nalog BN-02 v4.0.0: Placilni Nalog BN-02 v4.0.0.zip
 • Prenovljen vmesnik za vnos obrazcev in vmesnik za tiskanje obrazcev.
 • Enostavna izbira vrste tiskalnika (iglični / laserski).
 • Enostavna izbira vrste obrazca (neskončni papir / A4 papir).
 • Možnost izbire kodne tabele za šumnike: ISO 646-YU - YU ASCII 7 - JUS I.B1.002 |
  ISO-8859-2 - ISO Latin 2 | MS CP1250 - Windows-1250 | IBM CP852
 • Dodano vnosno polje referenčne številke za pošto.
2007 Januar 15 (3.0.0)
 • Nova različica programa Plačilni Nalog BN-02 v3.0.0: Placilni Nalog BN-02 v3.0.0.zip
 • Tiskanje na obrazec Plačilni Nalog BN-02.
 • Tiskanje v tekstovnem načinu za iglične tiskalnike.
 • Tiskanje A4 plačilnih nalogov za laserske tiskalnike.
 • Uvoz plačilnih nalogov iz NLB programa IzpisBN01 in IzpisBN02.
 • Dodan šifrant "Vrste posla".
 • Tiskanje datuma "Datum plačila".
 • Preimenovanje plačilnih nalogov.
2007 Januar 1 (2.0.0)
 • Nova različica programa Plačilni Nalog v2.0.0: PlacilniNalog2.0.0.zip
 • Tiskanje na obrazec Plačilni Nalog BN-02.
2005 Julij 15 (1.1.1)
 • Nova različica programa Plačilni Nalog v1.1.1: PlacilniNalog1.1.1.zip
 • Do celotne funkcionalnosti programa lahko dostopate z uporabo tipkovnice.
 • Omogočen uvoz nepodpisanih obrazcev.
 • Omogočeni večji zamiki pri tiskanju obrazca.
2004 November 20 (1.1.0)
 • Nova različica programa Plačilni Nalog v1.1.0: PlacilniNalog1.zip
 • Nov vmesnik za predogled in nastavitve tiskanja.
 • Omogočena izbira tiskalnika.
 • Dodatna dokumentacija za naročnike CD zgoščenke.
2004 Junij 9 (1.0.0)
 • Ročna nastavitev velikosti pisave za tiskanje (poleg avtomatskih nastavitev).
2004 Februar 23 (1.0.0)
 • Prva različica programa Plačilni Nalog v1.0.0: PlacilniNalog.zip
 • Program omogoča vnos in tiskanje plačilnih nalogov (obrazec BN-01).

[up]


Copyright © 1991-2024 EZi Software. All rights reserved.